Campus Wydziału Nauk Społecznych UW | Instyt Politologii

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław


Nazwa:Campus Wydziału Nauk Społecznych UW | Instyt Politologii
Adres:

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Campus Wydziału Nauk Społecznych UW | Instyt Politologii


Wydział Nauk Społecznych utworzony został w 1988 roku. Od początku traktowany był jako miejsce, w którym rozwijanie wiedzy musi łączyć się z dążeniem do przywrócenia właściwego znaczenia i roli nauk społecznych na Uniwersytecie po trwającym kilka dziesiątków lat ideologicznym i instrumentalnym ich traktowaniu. Rok później uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauk o polityce i socjologii. W 1991 powołano serie wydawnicze: „Filozofia”, „Logika”, „Niemcoznawstwo”, „Politologia”, „Socjologia”. W następnym roku rozpoczęto wydawanie periodyku „Zbliżenia. Polska-Niemcy”, który szybko zyskał uznanie w kraju i za granicą. W tym samym czasie utworzone zostało Studium Doktoranckie Filozofii, Socjologii i Politologii. W 1992 odbyła się pierwsza promocja doktorów i doktorów habilitowanych. W 1993 Rada Wydziału podjęła uchwałę o przejęciu obiektów na ul. Koszarowej. W następnym roku rozpoczął się ich remont, finansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Polsko-Niemieckiej, Funduszu Zagospodarowania i Rekultywacji Mienia Poradzieckiego oraz środków własnych Uczelni. Rok 1998 przyniósł dawno oczekiwaną poprawę bazy lokalowej wydziału. Jednostki organizacyjne zostały przeniesione do odremontowanych budynków - w ten sposób wydział w całości został zlokalizowany w jednym miejscu, wydatnie poprawiły się warunki pracy i wyposażenie techniczne instytutów.

Obecnie wydział zatrudnia 215 osób, w tym 168 pracowników naukowo-dydaktycznych. W jego skład wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Instytut Filozofii (dyrektor: prof. dr hab. Karol Bal), Instytut Politologii (dyrektor: prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak ), Instytut Socjologii (dyrektor: dr hab. Wojciech Sitek, prof. nadzw. UWr), Instytut Studiów Międzynarodowych (dyrektor: prof. dr hab. Marian Wolański), Katedra Logiki i Metodologii Nauk (kierownik: prof. dr hab. Jan Zygmunt). Biblioteki instytutowe zostały przekształcone w bibliotekę wydziałową.


Dodaj do:

Mapa
Komentarze


Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
 

© 2008 - 2013 - Punkt Informacji Kulturalnej - Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt i Wykonanie: BetterSite.pl, Utrzymanie i Rozwój: Stermedia
email marketing