Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

ul. Strażnicza 1-3, 50-206 Wrocław


Nazwa:Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
Adres:

ul. Strażnicza 1-3, 50-206 Wrocław

Kontakt:

tel. +48 71 375 95 01 www.wbz.uni.wroc.pl

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta


Powstałe z inicjatywy Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002 r. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (dalej CSNE) jest placówką międzywydziałową i interdyscyplinarną. CSNE należy do sieci placówek wspieranych przez DAAD na całym świecie.


Od początku swej działalności CSNE realizowało trzy zasadnicze cele: badania naukowe, praca dydaktyczna i działalność usługowa. Pierwsze projekty badawcze związane były z problemami integracji europejskiej, relacji między Polską i Niemcami w Europie. Baczną uwagę zwracano także na miejsce Wrocławia i regionu dolnośląskiego w procesie przemian transformacyjnych po 1989 r. Wyniki prac naukowych upowszechniano w kilku seriach wydawniczych, które ulokowano w znanych wydawnictwach. Z biegiem czasu udało się stworzyć dobrze funkcjonującą sieć kontaktów naukowych w kraju i zagranicą. CSNE włączyło się także w proces tworzenia nowych kierunków studiów. Sporym zainteresowaniem cieszyło się zwłaszcza interdyscyplinarne seminarium doktorskie, które może pochwalić się pierwszymi absolwentami.

Od początku działalności CSNE wsparcie okazały różne fundacje, m.in. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fundacja im. Konrada Adenauera, Fundacja im. Friedricha Eberta, Fundacja Volkswagena, Fundacja Roberta Boscha i Niemiecka Fundacja Narodowa . Współfinansowały one różne spotkania, konferencje, wydawnictwa, stypendia. Fundacja Eberta organizuje rokrocznie wykład poświęcony pamięci patrona Centrum, Willy’ego Brandta.

Działaniom naukowym i dydaktycznym towarzyszyła rozbudowa infrastruktury CSNE. Na potrzeby Centrum Uniwersytet zakupił odpowiedni budynek, w którym przygotowano gabinety pracowników, doskonale wyposażono sale dydaktyczne i uruchomiono specjalistyczną bibliotekę. Stałe wzbogacanie jej zbiorów stało się możliwe dzięki hojnym dotacjom fundacji polskich i niemieckich, DFG i FWPN oraz prywatnych darczyńców. Po rozpoczęciu prac CSNE zaczęło oferować różne kursy dokształcające. Sporym zainteresowaniem cieszyły się seminaria dla nauczycieli i uczniów, na których podejmowano problematykę europejską i relacji polsko-niemieckich.

W roku 2009 przeprowadzono reorganizację CSNE. Zmniejszono ilość katedr, położono większy nacisk na doprecyzowanie profilu Centrum. W centrum zainteresowania CSNE będzie nadal, reprezentująca wysoki poziom działalność naukowo-badawcza dotycząca Niemiec i Europy, kształcenie młodych kadr i ich wspieranie w działalności naukowo-badawczej oraz przygotowanie osób predestynowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w sferze gospodarki, administracji i polityki poprzez poszerzenie ich kompetencji. Idee pokoju i współpracy, porozumienia i integracji, które w szczególny sposób naznaczyły myśl i dzieło laureata Pokojowej Nagrody Nobla, niemieckiego kanclerza Willy Brandta, stanowić będą idee przewodnie, współtworzące wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek Centrum i filozofię jego działalności.


Dodaj do:

Mapa
Komentarze


Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
 

© 2008 - 2013 - Punkt Informacji Kulturalnej - Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt i Wykonanie: BetterSite.pl, Utrzymanie i Rozwój: Stermedia
email marketing