Domu Sztuki PajdArt

ul. Paulińska 4 - 8


Nazwa:Domu Sztuki PajdArt
Adres:

ul. Paulińska 4 - 8

Kontakt:

ul. Paulińska 4 - 8

Domu Sztuki PajdArt


Ideą programu PajdArt jest pokonywanie barier społecznych, przełamywanie stereotypów, poszukiwanie obszarów spotkań i dialogu, kreowanie nowych jakości w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Grupą docelową naszego projektu są dzieci i młodzież mające mniejszą możliwość korzystania z sektora usług społecznych w dziedzinie kultury (rodziny wielodzietne, ubogie, dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieci i młodzież z zaniedbanej części Śródmieścia Wrocławia), młodzieżowi animatorzy i wolontariusze, oraz osoby starsze.

Realizacja programu daje możliwość:  wspomagania, rozwoju i odkrywaniu indywidualnych zdolności, wyzwalania wyobraźni, poszerzania horyzontów myślowych młodego uczestnika naszych działań, kształtowania postaw twórczych dzieci  i młodzieży, rozbudzenie potrzeby wypowiadania się poprzez formy artystyczne z różnych dziedzin sztuki, przygotowania dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenia warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży szczególnie ze środowisk defaworyzowanych, w tym defaworyzowanych z przyczyn ekonomicznych.

Czym się różni PajdArt od zwykłego domu kultury?

zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, istnieje elastyczna, niesformalizowana struktura, łatwo dostosowująca się do potrzeb uczestników zajęć, działalność artystyczna połączona jest z oddziaływaniem wychowawczym i nastawiona na kompensowanie ewentualnych braków wynikających ze środowiska w jakim przyszło żyć uczestnikom naszych programów, zajęcia połączone są z elementami terapii.

Nasze atuty:  gospodarność, niskie koszty administracyjne, efektywność, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z placówek opiekuńczo-wychowawczych, wypracowane własne metody pracy, dzięki którym możemy oprócz prowadzenia zajęć artystycznych kompensować braki w edukacji społecznej uczestników naszych programów, prowadzenie własnej działalności artystycznej i stąd zainteresowanie prowadzeniem zajęć na jak najwyższym poziomie.

Celem długofalowym jest wzmocnienie naszej organizacji: społeczne i ekonomiczne, by mogła ona bezpośrednio wykonywać zadanie publiczne jakim jest zapewnianie dziecku harmonijnego i wszechstronnego rozwoju, oraz wyrównywanie szans wśród grup marginalizowanych społecznie.


Dodaj do:

Mapa
Komentarze


Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
 

© 2008 - 2013 - Punkt Informacji Kulturalnej - Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt i Wykonanie: BetterSite.pl, Utrzymanie i Rozwój: Stermedia
email marketing