Pawilon Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki Współczesne | oddział Muzeum Narodowego

Pawilon Czterech Kopuł – pawilon, wybudowany na początku XX wieku na terenach wystawowych we wschodniej części Wrocławia. Wystawa Stulecia, planowana w stulecie zwycięskiej dla Prus bitwy pod Lipskiem (1813), była częścią obchodów upamiętniających wzrost znaczenia państwa pruskiego w Europie. Pawilon Czterech Kopuł umiejscowiono w pobliżu (na północny zachód) Hali Stulecia wraz z innymi obiektami towarzyszącymi (m.in. PergoląOgrodem Japońskim i ZOO Wrocław & Afrykarium).


Wystawa stała – Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku

Po wielu latach pełnienia różnych funkcji Pawilon Czterech Kopuł – słynne dzieło Hansa Poelziga – przywrócony zostaje publiczności. Swoje zbiory prezentuje w nim Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W olśniewających bielą salach modernistycznego budynku zagościły prace najznamienitszych polskich twórców 2. połowy XX w. i czasów współczesnych.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest właścicielem jednej z największych w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej, której historia sięga lat sześćdziesiątych XX w. Liczy ona 20 tys. eksponatów, które reprezentują wszystkie dyscypliny działań artystycznych – malarstwo, rzeźbę, różne formy przestrzenne i instalacje, zapis video, grafikę, fotografię, dokumentację działań performatywnych.

Trzon zbioru stanowią prace wybitnych polskich artystów, takich jak m.in.: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Stanisław Fijałkowski, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Jan Lebenstein, Jerzy Nowosielski, Alina Szapocznikow. Kolekcję uzupełniają pozyskane w ostatnim czasie prace przedstawicieli najmłodszej generacji, m.in. Piotra Janasa i Jakuba Juliana Ziółkowskiego.

Na wystawie pokazane zostały również dzieła reprezentujące artystyczne środowisko Wrocławia, m.in. profesorów wrocławskiej ASP: Eugeniusza Gepperta, Józefa Hałasa, Alfonsa Mazurkiewicza, Konrada Jarodzkiego.
Ekspozycję otwierają dzieła mistrzów dwudziestolecia międzywojennego: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Leona Chwistka i Władysława Strzemińskiego, które wskazują na źródła nowoczesności.


Pawilon Czterech Kopuł | oddział Muzeum Narodowego
ul. Wystawowa 1,
51-618 Wrocław


Godziny otwarcia:

Sezon letni (od 1.04 do 30.09)
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10.00 -17.00 (wstęp wolny na wystawę stałą)
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 10.00 – 17.00
Piątek: 10.00 – 19.00
Sobota: 10.00 – 20.00
Niedziela: 10.00 – 18.00

Sezon zimowy (od 1.10 do 31.03)
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10.00 – 16.00 (wstęp wolny na wystawę stałą)
Środa: 9.00 – 16.00
Czwartek: 10.00 – 16.00
Piątek: 10.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 20.00
Niedziela: 10.00 – 18.00


Bilety

Ceny biletów na wystawę stałą

Normalny – 20 zł
Ulgowy – 15 zł
Uczniowski/studencki – 1 zł
Rodzinny – 10 zł/osoba
Grupowy – 10 zł/osoba
Specjalny – 3 zł/osoba

Ceny biletów na wystawy czasowe
Normalny – 10 zł
Ulgowy – 5 zł
Rodzinny – 7 zł/osoba
Grupowy – 7 zł/osoba
Specjalny – 3 zł/osoba


Ceny biletów łączonych (na wystawę stałą oraz wystawy czasowe)

Normalny – 25 zł
Ulgowy – 17 zł
Rodzinny – 15 zł/osoba
Grupowy – 15 zł/osoba
Specjalny – 5 zł/osoba

Kasa czynna:

Sezon letni (od 1.04 do 30.09)
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10.00 -16.30 (wstęp wolny na wystawę stałą)
Środa: 9.00 – 16.30
Czwartek: 10.00 – 16.30
Piątek: 10.00 – 18.30
Sobota: 10.00 – 19.30
Niedziela: 10.00 – 17.30

Sezon zimowy (od 1.10 do 31.03)
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10.00 – 15.30 (wstęp wolny na wystawę stałą)
Środa: 9.00 – 15.30
Czwartek: 10.00 – 15.30
Piątek: 10.00 – 17.30
Sobota: 10.00 – 19.30
Niedziela: 10.00 – 17.30

Bilet specjalny – przysługuje opiekunom grup szkolnych oraz wycieczkowych powyżej 10 osób, posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Bilet Rodzinny – przysługuje dwóm osobom (rodzicom lub opiekunom prawnym) wraz z dziećmi w wieku do 18 lat; cena biletu dla każdego członka Rodziny zgodna z cennikiem.
Bilet uczniowski/studencki – przysługuje uczniom i studentom w wieku od 7 do 26 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
Bilet bezpłatny – przysługuje dzieciom do lat 7, pracownikom muzeów, członkom ICOM i ICOMOS.
Bilet ulgowy – przysługuje emerytom i rencistom.
Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora we wtorki mogą zwiedzać wystawę czasową za cenę biletu specjalnego (3 zł).

Rezerwacja biletów dla grup nie jest wymagana.

Aby zarezerwować zwiedzanie z przewodnikiem lub lekcję muzealną, prosimy o kontakt z Działem Oświatowym (tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.art.pl)

We wtorki wstęp bezpłatny na wystawę stałą.

Bilet wykorzystany w Panoramie Racławickiej upoważnia, w ciągu siedmiu kolejnych dni, do bezpłatnego jednorazowego zwiedzania wystawy stałej w Muzeum Sztuki Współczesnej – Pawilonie Czterech Kopuł.

Kasa biletowa: 71 712 71 89