RODM Wrocław

pl. Bp. Nankiera 17 (wejście od strony ogrodu Ossolineum)
50-140 Wrocław 
tel. 71 342 16 81, wew. 26  fax. 71 342 16 81, wew. 23


Nazwa:RODM Wrocław
Adres:

pl. Bp. Nankiera 17 (wejście od strony ogrodu Ossolineum)
50-140 Wrocław 
tel. 71 342 16 81, wew. 26  fax. 71 342 16 81, wew. 23

Kontakt:

pl. Bp. Nankiera 17 (wejście od strony ogrodu Ossolineum)
50-140 Wrocław 
tel. 71 342 16 81, wew. 26  fax. 71 342 16 81, wew. 23

RODM Wrocław


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu powstał 1 maja 2014r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2014” .

Organizacją prowadzącą RODM jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi jest głównym celem działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, które funkcjonują w 17 miastach Polski.

Ośrodki odpowiedzialne są za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji oraz ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty stają się okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Umożliwiają one również partnerom regionalnym wyrażanie opinii na temat oczekiwań w zakresie wsparcia przez MSZ ich działań o charakterze międzynarodowym.

W bieżącym roku realizowane działania w głównej mierze nawiązywać będą tematycznie do 10. rocznicy członkostwa Polski w UE oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W regionie nie zabraknie też inicjatyw odnoszących się do: doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej wynikających z kluczowych wydarzeń z najnowszej historii Polski, tzn.:  25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989 r. 15 lat członkostwa Polski w NATO rozwijania współpracy dwu- i wielostronnej pomiędzy regionami, w szczególności z państwami:  Grupy Wyszehradzkiej, regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwa Wschodniego, Turcją, w kontekście 600-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych, Indiami, w kontekście 60-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych, Rosją, w związku Rokiem Polsko-Rosyjskim w 2015 r.; istotnych i aktualnych zagadnień będących przedmiotem szerokiej dyskusji, zarówno na arenie międzynarodowej, jak też w kraju, w tym:  procesu pogłębiania integracji europejskiej w odniesieniu do działań na rzecz przebudowy Unii Gospodarczo-Walutowej, polityki klimatycznej i alternatywnych źródeł energii; wymiaru gospodarczego polskiej polityki zagranicznej – dyplomacji ekonomicznej, w tym: promocji wśród społeczności lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych (instrumenty dyplomacji ekonomicznej).


Dodaj do:

Mapa
Komentarze


Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
 

© 2008 - 2013 - Punkt Informacji Kulturalnej - Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt i Wykonanie: BetterSite.pl, Utrzymanie i Rozwój: Stermedia
email marketing