Lodowiska we Wrocławiu | sezon 2017/2018

Zanim kalendarzowa zima zawita do Wrocławia, możemy przygotować się do jej powitania na jednym z lodowisk. Ponownie jak w ubiegłym roku do dyspozycji mieszkańców udostępnione zostaną 4 Lodowiska we Wrocławiu.


 Lodowisko w Hali Orbita – otwarcie 4 listopada 2017

W Hali Orbita do dyspozycji wrocławian jest kryte lodowisko o wymiarach 30×20 metrów, na tafli którego komfortowo może jeździć 70 osób.
Obiekt posiada także wypożyczalnie i ostrzalnie łyżew oraz 120 szafki dla łyżwiarzy.

Kryte lodowisko – Hala Orbita 
ul. Wejherowska 34
54-239 Wrocław


Godziny otwarcia:

 • w dni powszednie: 17.00-21.00
  z wyjątkiem rezerwacji na szkółki i ferii zimowych
 • sobota – niedziela: godz. 8.00-21.00
  z wyjątkiem rezerwacji na szkółki

Godziny zajęć szkółki łyżwiarskiej 

poniedziałek: 20.30-21.20
wtorek: 17.00-17.50 oraz 20.30-21.20
środa: 17.00-17.50 oraz 20.30-21.20
sobota i niedziela: 8.00-8.50

Czyszczenie tafli:

 • poniedziałek-piątek 16.00-17.00 i 19.00-20.00
 • sobota i niedziela i podczas ferii 12.00-13.00, 16.00-17.00, 19.00-20.00

Cennik lodowiska w Hali Orbita:

 • poniedziałek:
  Rodzinne Ślizganie  7 zł (nie obowiązuje w ferie zimowe i święta)
 • wtorek-piątek:
  bilet normalny – 10 zł/ h ,
  ulgowy – 8 zł/ h
 • sobota, niedziela i święta:
  bilet normalny – 13 zł/ h
  ulgowy – 11 zł/ h
 • bilet dla osoby towarzyszącej bez możliwości wejścia na płytę 1 zł
 • dopłata za każdą następną minutę 1/60 ceny biletu

Wypożyczalnia:

 • wypożyczenie łyżew – 6 zł / h
 • wypożyczenie kasku – 2 zł / h
 • Pingwin / Foka / Miś / – 10 zł / h
 • ostrzenie łyżew – 10 zł za parę

Kryte lodowisko Spiska – otwarcie 4 listopada 2017 

Kryte lodowisko na Spiskiej to największe lodowisko we Wrocławiu, na powierzchni 30×60 metrów jednocześnie może jeździć prawie 200 łyżwiarzy.
Obiekt dysponuje także wypożyczalnią i ostrzalnią łyżew, do dyspozycji są także pomoce (Pingwin, Miś i Foka) dla mniej zaawansowanych łyżwiarzy.

Lodowisko Spiska
ul. Spiska 1
50- 562 Wrocław


Godziny otwarcia:

 • w dni powszednie: 17.00-22.00
 • sobota i niedziela od godz. 8.00 do 22.00

Czyszczenie tafli:

 • poniedziałek-piątek 16.00-17.00 i 19.00-20.00
 • sobota i niedziela i podczas ferii 12.00-13.00, 16.00-17.00, 19.00-20.00

Cennik lodowiska Spiska:

 • poniedziałek:
  Rodzinne Ślizganie  7 zł (nie obowiązuje w ferie zimowe i święta)
 • wtorek-piątek:
  bilet normalny – 10 zł/ h
  ulgowy – 8 zł/ h
 • sobota, niedziela i święta:
  bilet normalny – 13 zł/ h
  ulgowy – 11 zł/ h
 • bilet dla osoby towarzyszącej bez możliwości wejścia na płytę 1 zł

Wypożyczalnia:

 • wypożyczenie łyżew – 6 zł / h
 • wypożyczenie kasku – 2 zł / h
 • Pingwin / Foka / Miś / – 10 zł / h
 • ostrzenie łyżew – 10 zł za parę


Zadaszone lodowisko Brücknera przy Zespole Szkół nr 14 – otwarcie 16 listopada

Zadaszona płyta lodowiska o wymiarach 20x30m pozwala na komfortową jazdę ok. 40 osób. Cały obiekt jest monitorowany systemem kamer przez całą dobę i wyposażony w radiowęzeł. Obiekt posiada także pełny węzeł sanitarny wraz z szatniami oraz wypożyczalnią i ostrzarnią łyżew. Grubość lodu wynosi od 4 do 6 cm.

Lodowisko Brücknera
Aleja Brücknera 10
51–410 Wrocław
tel. 71 7986890 wew. 180.


Godziny otwarcia:

 • w dni powszednie: 16.00-21.50
 • sobota – niedziela: 9.00-21.00

W go­dzi­nach od 8.00 do 16.00 na lo­do­wi­sku od­by­wają się za­ję­cia spor­towe, w ra­mach lek­cji wychowa­nia fi­zycz­nego i za­jęć po­za­lek­cyj­nych, dla uczniów Zespołu Szkół Nr 14 i Gimnazjum Nr 39.

Cennik lodowiska Brücknera:

 • bilet normalny – 10 zł
 • bilet ulgowy – 7 zł  (ucznio­wie do 19 lat, stu­denci do 26 lat, eme­ryci, renciści)
 • bilet szkolny* – 3 zł  (tylko w wy­zna­czo­nych go­dzi­nach, ucznio­wie do lat 19)
 • wypożyczenie łyżew – 6 zł
 • ostrzenie łyżew – 7 zł za parę
 • wypożyczenie kasku – 2,5 zł
 • wynajęcie całego lodowiska – 240 zł/godz.

* — czas trwa­nia śli­zgawki na bi­let szkolny wy­nosi 30 mi­nut (so­bota, nie­dziela w godz. 9.00 — 11.30 , 16.30 — 17.00)


Niezadaszone lodowisko przy Hali Stulecia – data otwarcia nie została jeszcze podana.

Lodowisko przy Hali Stulecia o powierzchni 900 mkw. znajduje się pomiędzy budynkiem WCK a  Fontanną na Pergoli. Bezkolizyjnie i komfortowo pomieści  90 osób.
Dużym atutem jest zimowa oprawa fontanny multimedialnej, która podkreśla  klimat wrocławskiej Pergoli.

Hala Stulecia | Centrum Poznawcze 
ul. Wystawowa 1,
51-618 Wrocław


Godziny otwarcia:

 • codziennie: 9.00-22.00
 • poniedziałek – piątek: 15.00-16.00; 19.00-20.00
 • sobota – niedziela: 12.00-13.00; 15.00-16.00; 19.00-20.00

Czyszczenie tafli:
15.00-16.00 oraz 19.00-20.00
oraz dodatkowo w weekendy pomiędzy 12.00 i 13.00.

Cennik Lodowiska na Pergoli:

 • bilet normalny –8 zł / h
 • bilet ulgowy – 5 zł / h
 • bilet grupowy –4 zł / h

Wypożyczalnia:wypożyczenie łyżew – 6 zł / h

 • wypożyczenie kasku – 2 zł / h

Dodaj komentarz