Plany repertuarowe Wrocławskiego Teatru Lalek na sezon 2017/2018

„Burza” na inaugurację roku artystycznego

Miniony sezon był dla Wrocławskiego Teatru Lalek bardzo ważny, bo jubileuszowy – 70. w historii teatru – a zarazem kończący pierwszą kadencję dyrektorskiego duetu Janusz Jasiński – Jakub Krofta. Wciąż rosnące w ostatnich pięciu latach zainteresowanie spektaklami i działalnością edukacyjną WTL – u dowodzi, że jego misja i założenia programowe pod polsko-czeską dyrekcją dobrze się wpisują w potrzeby publiczności.

W minionym sezonie przedstawienia WTL – u zobaczyło łącznie ponad 54000 widzów w różnym wieku. W naszych przedsięwzięciach edukacyjnych wzięło udział 5530 dzieci i dorosłych. Frekwencja to jednak nie wszystko. Wrocławskiemu Teatrowi Lalek udało się w ostatnim sezonie wyjść poza granice środowiska lalkarskiego i dostać do teatralnego mainstreamu.

W maju 2017 jedno z najważniejszych branżowych pism, „Teatr”, poświęciło WTL – owi okładkę i znaczną część swojego numeru, uznając, że jest on obecnie „na fali”. W najnowszym rankingu NAJLEPSZY, NAJLEPSZA, NAJLEPSI 2017 – ankiecie krytyków przeprowadzanej przez miesięcznik „Teatr” – WTL został wymieniony aż 24-krotnie, w tym 4 razy jako NAJLEPSZY TEATR (przez Szymona Kazimierczaka, Jacka Sieradzkiego, Jacka Kopcińskiego i Kalinę Zalewską). „Rok pełen świetnych premier, pokazujący dojrzałość i nowatorstwo w komunikacji z widzem młodzieżowym, nie ignorując przy tym dorosłej publiczności” – uzasadnił swój wybór Szymon Kazimierczak. We wrześniowym numerze miesięcznika „Dialog” o WTL – u, który „rozwija skrzydła” napisała Jolanta Kowalska.

To nie koniec wyróżnień. We wrześniu teatr rozbił bank nagród III Festiwalu małych Prapremier, organizowanego przez Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Spektakl PIEKŁO-NIEBO w reżyserii Jakuba Krofty zdobył GRAND PRIX za najlepsze przedstawienie, nagroda za najlepszy tekst powędrowała w ręce Marii Wojtyszko, a nagroda za najlepszą rolę męską trafiła do Tomasza Maśląkowskiego.

Sezon 2017/2018 otwiera drugą kadencję dyrektorów Janusza Jasińskiego i Jakuba Krofty. W trakcie pierwszych pięciu lat teatr zwracał się we wszystkich przedsięwzięciach głównie ku nowej dramaturgii. Do pracy nad nowymi sztukami – najczęściej pisanymi specjalnie na nasze zamówienie – staraliśmy się zapraszać artystów, którzy uznanie zdobyli dzięki spektaklom dla dorosłych, a twórczość przeznaczoną dla młodszych widzów traktowali jako wyzwanie i przygodę- mówi dyrektor naczelny Janusz Jasiński. W bieżącej kadencji zdecydowaliśmy się nieco zmodyfikować linię repertuarową, kierując się w stronę klasyki. Większość spektakli, które widzowie zobaczą w tym sezonie, to adaptacje literatury dziecięcej („Babcia na jabłoni”, „O chłopcu, którego głowa była jajkiem”) lub odważne reinterpretacje klasyki dramatu („Burza”). Chcemy również poszerzyć ofertę spektakli dla naszej największej grupy odbiorców – dzieci w wieku przedszkolnym- dodaje dyrektor artystyczny Jakub Krofta.

Do współpracy w tym sezonie postanowiliśmy zaprosić twórców związanych z Wrocławiem lub z samym WTL – em. Wśród premier znajdzie się przedstawienie stworzone przez członków naszego zespołu aktorskiego, profesorów Wydziału Lalkarskiego wrocławskiej PWST – Annę Kramarczyk i Krzysztofa Grębskiego. Jeden ze spektakli wyreżyseruje absolwent tego wydziału, Przemysław Jaszczak. Trzy pozostałe zaś – artyści, których spektakle już są w naszym repertuarze: Marek Zákostelecký, Alicja Morawska – Rubczak i Jarosław Kilian – mówi Jakub Krofta.

W nowej kadencji WTL skupi się także na intensyfikacji działalności edukacyjnej. Obecnie przy teatrze działa stała młodzieżowa grupa teatralna ROBIMY i realizowane są trzy cykle integracyjnych warsztatów dla trzech różnych grup wiekowych w ramach PRACOWNI DZIAŁAŃ WŁĄCZAJĄCYCH „TEATR OTWARTY”. Do każdej z premier powstają warsztaty, których głównym celem jest pogłębienie odbioru przedstawienia i wzbogacenie go o nowe konteksty, a także przygotowanie do bardziej świadomej recepcji teatru w przyszłości. W latach 2017-2022 WTL planuje kontynuację dotychczasowych działań oraz poszerzenie ich o zajęcia dla nowych grup odbiorczych, m.in. osób z niepełnosprawnością motoryczną i intelektualną oraz seniorów.

W bieżącym sezonie odbędzie się 5. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci. Organizowany do 2016 r. corocznie Przegląd zmienił formułę na biennale. Kolejna, 5. edycja odbędzie się w terminie 1-8 czerwca 2018.

oprac. tekstu: D.O.
foto: Julian Olearczyk