PWST – Teatr Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu | repertuar na październik

Na deskach Teatru PWST wystawiane są spektakle dyplomowe studentów tej uczelni, pokazy egzaminacyjne, przedstawienia realizowane przez Koło Naukowe itp. 


Teatr Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu dysponuje dwoma scenami. Obie mają profesjonalne wyposażenie oświetleniowe i akustyczne, własne zaplecze i obsługę techniczną.  Szkoła wynajmuje sale teatralne, wraz z profesjonalną obsługą techniczną, na spektakle, koncerty, pokazy, spotkania, konferencje, wykłady, seminaria, szkolenia, prezentacje firm itp.  Co dwa lata uczelnia organizuje Międzynarodowe Spotkania Szkół Teatralnych Wydziałów Lalkarskich.


Repertuar na październik


2 pon. TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM… reż. Paweł Passini godz.18.00
3 wt. TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM… reż. Paweł Passini godz.18.00
4 śr. TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM… reż. Paweł Passini godz.18.00
5 czw. TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM… reż. Paweł Passini godz.18.00
11 śr.-14 sob. XIII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA SZKÓŁ LALKARSKICH METAFORMY 2017
21 sob. Udział spektaklu BAJKA O ROZCZAROWANYM RUMAKU ROMUALDZIE w reż. Katarzyny Hory w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek  SPOTKANIA w Toruniu
16 pon. Udział studentów Iv roku Wydziału Lalkarskiego w XVII Festiwalu Dramaturgii Współczesnej  Zabrze 2017 ze spektaklem ĆESKY DIPLOM w reż. Piotra Ratajczaka
29 ndz. NIEWINA reż. Paweł Miśkiewicz PREMIERA godz.19.00
30 pon. NIEWINA reż. Paweł Miśkiewicz godz.18.00

 


Miejsce:

Teatr Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław


Rezerwacja miejsc: 

http://pwst.wroclaw.pl/rezerwacje/
tel. 71 358 34 23
e-mail: pwst@pwst.wroc.pl |
tel. 71 358 34 06
e-mail: teatr@pwst.wroc.pl |


Historia

Historia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu sięga roku 1972. Wtedy to oficjalnie rozpoczął swoją działalność Wydział Lalkarski we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, będący pierwszym wydziałem zamiejscowym krakowskiej uczelni. Utworzono go przez przekształcenie Studium Aktorskiego Teatrów Lalkowych działającego przy Teatrze „Chochlik” we Wrocławiu w latach 1968-1972.

Wydział Aktorski powstał później, 15 czerwca 1979 roku, wkrótce po tym, kiedy 4 czerwca 1979 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało we Wrocławiu filię Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Od tego momentu oprócz Wydziału Lalkarskiego rozpoczął swoją działalność również Wydział Aktorski.

Od 1992 r. PWST prowadzi przy Wydziale Lalkarskim dwuletnie podyplomowe Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, skierowane do absolwentów studiów humanistycznych pracujących z młodzieżą w szkołach lub w środowiskowych kołach teatralnych. W tym samym roku akademickim Wydział Lalkarski uruchomił również kierunek reżyseria teatru lalek.

Studia

Nauka na Wydziałach Lalkarskim i Aktorskim PWST trwa obecnie dziewięć semestrów.

Studia na PWST to przede wszystkim zajęcia praktyczne objaśniające i przybliżające zasady aktorskiego rzemiosła. Studenci poznają kolejne etapy procesu tworzenia istnienia scenicznego i konstrukcji roli, uczestniczą w zajęciach ze scen klasycznych i współczesnych, techniki i wyrazistości mowy, impostacji głosu, interpretacji wiersza, prozy oraz piosenki. W programie studiów są też zajęcia kształcące muzycznie, jak również zajęcia usprawniające ciało: taniec, rytmika, pantomima, plastyka ruchu scenicznego, czy akrobatyka. Na Wydziale Lalkarskim, ze względu na specyfikę kierunku, największa liczba godzin jest przeznaczana na zajęcia związane z nauką gry lalkami oraz grą w masce, traktowaną jako jedną z technik teatru lalek.

Ostatnim etapem i zarazem weryfikacją procesu kształcenia są przedstawienia dyplomowe realizowane na ostatnim roku studiów oraz prace magisterskie.

Spektakle dyplomowe przygotowywane są profesjonalnie przez doświadczonych i uznanych reżyserów i scenografów, a także przy współpracy pozostałych uczelni artystycznych Wrocławia – Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych w ramach trójstronnego porozumienia zawartego w 2002 r. Przedstawienia prezentowane są na scenach Teatru PWST znajdującego się przy ul. Braniborskiej 59.

Kadrę pedagogiczną naszej uczelni stanowią doświadczeni, czynni zawodowo aktorzy i reżyserzy teatrów: Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Polskiego, Teatru Współczesnego, Teatru Pantomimy, Opery Wrocławskiej, Teatru Muzycznego, jak również profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego.

19 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku PWST przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu. W nowym obiekcie znajdują się 3 sale teatralne, wszystkie wyposażone w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i akustyczny, 19 sal dydaktycznych, biblioteka oraz studio nagraniowe. Obecnie w budynku swoją siedzibę mają Wydział Aktorski, Wydział Lalkarski oraz Teatr PWST.