Wrocławski Teatr Współczesny

Wrocławski Teatr Współczesny jest sceną miejską o blisko 70 letniej historii. Pracowali tu wybitni reżyserzy: Jerzy Jarocki, Józef Szajna, Krzysztof Warlikowski, Jan Klata, Piotr Cieplak, Michał Zadara, Barbara Wysocka, Agnieszka Olsten, Agata Duda-Gracz, Lech Raczak.


Autorski teatr tworzyli przez lata dyrektorzy Andrzej Witkowski [1962-1964, 1966-1973], Kazimierz Braun [1975-1984] i Krystyna Meissner [1999-2012]. W 2012 r. dyrekcję objął reżyser Marek Fiedor. W latach 2001-2011 teatr był organizatorem sześciu kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog-Wrocław. Swoje stałe miejsce w repertuarze WTW miały od lat 60-tych dramaty Tadeusza Różewicza, jednego z najważniejszych twórców literatury przełomu XX i XXI wieku. Był to także teatr dwóch innych, dziś niemal zapomnianych, wybitnych twórców: Helmuta Kajzara i Tymoteusza Karpowicza. Powrócili oni na scenę WTW w „Strefach kontaktu” – cyklu działań przypominających ich sylwetki i twórczość poprzez spektakle warsztatowe, czytania performatywne, spotkania z teoretykami teatru i świadkami zdarzeń sprzed lat. „Strefy kontaktu” to także dyskusje, wystawy i projekcje filmów towarzyszące kolejnym premierom teatru. Inna linia repertuarowa to „Prosta historia” – cykl prezentujący nie tylko w formie przedstawień losy pojedynczych ludzi na tle Wielkiej Historii. Do pracy w WTW zapraszani są reżyserzy, którzy mają dystans do wszelkich wypowiedzi ideologicznych, którzy chodzą własnymi ścieżkami, tworzą swoje „teatry osobne” i nie poddają się presji mód. Wrocławski Teatr Współczesny pozostaje ponad podziałami generacyjnymi: istotne są tematy, a rozmowa jest tym ciekawsza, im więcej pokoleń w niej uczestniczy – po obu stronach rampy.

fot. Bartłomiej Sowa


Dyrektor naczelny i artystyczny WTW – Marek Fiedor
Zastępca dyrektora – Ryszard Nowak


Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
ul. Rzeźnicza 12,
50-132 Wrocław


Telefony:

Kasa: +48 71 358 89 22
Centrala: +48 71 358 89 50
Sekretariat – 71 / 358 89 10

Kasa
Czynna od wtorku do soboty w godzinach: 12.00-19.00.
W niedziele i święta czynna na 2 godziny przed przedstawieniem.

Bilety ulgowe przysługują:
emerytom, rencistom inwalidom i ich opiekunom
studentom, uczniom i ich opiekunom
posiadaczom Karnetu Wrocławskiego Teatru Współczesnego
Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 16.00

UWAGA! Rezerwacje biletów dokonywane przez Internet są ważne dopiero po otrzymaniu maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji !!!

Mieszkańców Wrocławia prosimy o odebranie z kasy zarezerwowanych biletów najpóźniej na 1 dzień przed przedstawieniem; widzów spoza Wrocławia – na 1 godzinę przed przedstawieniem. Po tych terminach rezerwacje tracą ważność.
Uprzejmie przypominamy, że po rozpoczęciu przedstawienia nie można wchodzić na widownię. Spóźnionym widzom teatr nie zwraca należności za bilety.

Widownie Dużej Sceny i Sceny na Strychu przystosowane są dla widzów niepełnosprawnych.